Online booking betingelser

Generelle informationer om online køb for Glyngøre Camping

Salg og levering

I det følgende vil du finde nyttige oplysninger om brug af online booking. Du kan læse om, hvordan vi behandler dine oplysninger, hvordan du modtager en kvittering for et køb og meget mere.

Betaling

Alle priser i Glyngøre Camping online bookingsystem er ligesom alle andre steder på hjemmesiden skrevet i danske kroner, inklusive moms og alle afgifter med mindre andet er angivet og klar i den situation. Priserne er angivet i euro er vejledende.

Betaling sker ved hjælp af en af de accepterede betalingskort / kreditkort til online booking, herunder Visa, Mastercard og Diners. (Vi venligt minde om, at når man betaler med et udenlandsk kreditkort tilføjes et tillæg.) Beløbet trækkes fra din konto i det øjeblik du har booket og betalt.

Informationer om handel på internettet

Du kan trygt handle på internettet gennem vores online bookingsystem. Du er som forbruger som udgangspunkt sikret i forhold til eventuel misbrug af dit kreditkort på nettet, derfor er der ikke nogen selvrisiko ved misbrug af dit betalingskort via internettet. Du kan læse mere om, hvordan du som forbruger skal forholde dig til betalinger på nettet på følgende hjemmesider: www.betaling.dkwww.fdih.dk.

Ændring af booking

For ændring af Booking skal du kontakte Campingpladsen. 

Forsendelse og levering

Du vil ved booking og betaling af en hytte, et værelse, en plads til eget telt, eller en plads til egen campingvogn eller autocamper, få forevist en Booking bekræftelse/kontrakt fra Glyngøre Camping, hvori regnskabet for dit køb fremgår. Kontrakten kan printes ud fra hjemmesiden efter gennemført booking, og fremsendes ligeledes via e-mail umiddelbart efter købet, hvis korrekt e-mailadresse er oplyst af køber.

Levering af det bestilte produkt sker ved ankomst hos Glyngøre Camping på ankomstdagen (og afsluttes ved afrejse på afrejsedagen). Begge disse tidspunkter oplyses i den ovennævnte kontrakt. Det bestilte produkt kan ikke overdrages til andre eller ombyttes til kontanter.

Fortrydelsesret og refusion

Du har mulighed for at annullere din booking på følgende vilkår:

Camping:

Ved afbestilling mere end 30 dage før ankomst, godtgøres hele pakkeprisen, dog trækkes kr. 300,00 i afbestillingsgebyr.
Ved afbestilling mellem 30 dage og 14 dage før ankomst, godtgøres 50 % af opholdets pris. dog ikke afbestillingsgebyret på kr. 300.00
Ved afbestilling mindre 14 dage før ankomst, sker der ingen godtgørelse.

Hytter og værelser:

Ved afbestilling mere end 30 dage før ankomst, godtgøres hele pakkeprisen, dog trækkes kr. 700,00 i afbestillingsgebyr.
Ved afbestilling mellem 30 dage og 14 dage før ankomst, godtgøres 50 % af opholdets pris. dog ikke afbestillingsgebyret på kr. 700.00
Ved afbestilling mindre 14 dage før ankomst, sker der ingen godtgørelse.

Er man startet på sin ferie hos os er den bookede periode bindende og kan ikke overdrages til andre.

 

Afbestillings forsikring:

Der gælder følgende for afbestillingsforsikringen:

  1. Forsikringen dækker den del af lejemålets pris ekskl. forsikringspræmier, som Glyngøre  Camping ikke tilbagebetaler ved afbestilling af lejemålet, i de tilfælde hvor forsikredes ophold i det lejede umuliggøres eller i væsentlig grad vanskeliggøres:

a) som følge af, at forsikrede eller dennes: ægtefælle, samlever, børn, forældre, svigerforældre, svigerbørn, børnebørn, søskende, bedsteforældre, svigerinder, svogre eller rejseledsagere afgår ved døden, eller rammes af akut sygdom eller alvorlig tilskadekomst, der kræver hospitalsindlæggelse, lægeordineret sengeleje eller det, der kan sidestilles hermed.
Akut sygdom:
Ved akut, dækningsberettiget sygdom forstås en nyopstået sygdom eller en begrundet mistanke om en nyopstået alvorlig sygdom.

b) fordi der umiddelbart inden ferieopholdet er sket væsentlig skade på grund af brand eller indbrud i forsikredes private bolig eller brand, indbrud eller overenskomststridig arbejdsnedlæggelse i forsikredes egen virksomhed.

  1. Særlige betingelser:
    Det er en betingelse for forsikringsdækningen, at Glyngøre Camping modtager bevis for forsikringsbegivenheden, dvs. lægeerklæring, dødsattest eller politirapport.
  2. Forsikringsperioden:
    Forsikringen dækker fra tegningsdatoen indtil kl. 12.00 dagen før aftalt ankomst til Glyngøre Camping.

Honorar for udfærdigelse af lægeerklæring skal betales af Dem selv.
Ved tilskadekomst kræves en bekræftelse fra sygehuset eller behandlende læge. Ved dødsfald indsendes kopi af dødsattestens forside. Ved indbrud og brand indsendes kopi af politirapport. Der kan blive krævet yderligere dokumentation.

Hvordan afbestiller du?

Det er en betingelse for opnåelse af tilbagebetaling, at afbestilling er meddelt Glyngøre  Camping senest kl. 12.00 dagen før ankomstdagen. Under alle omstændigheder skal lejer omgående underrette Glyngøre Camping samt returnere bookingbekræftelsen/lejebeviset, evt. sammen med dokumentation iht. ovenstående.

Indbetalt forsikringspræmie refunderes ikke.

Hvornår har du afbestilt?

Afbestillingen betragtes som foretaget den dag/tid Glyngøre Camping har modtaget skriftlig meddelelse herom.

Registrering af oplysninger

Glyngøre Camping registrerer dit navn, din adresse, din e-mail samt andreoplysninger afgivet i forbindelse med købet i sit kundekartotek. Oplysningerne videregives ikke, men Glyngøre  Camping beholder registreringen i 5 år.

Glyngøre  Camping anvender serverside cookies og en sikker forbindelse til at skabe sikkerheden om de oplysninger, som du afgiver på siden.

Ved betaling med kreditkort sker registreringen via en sikker server, hvor oplysningerne krypteres før de sendes over internettet.

Glyngøre  Camping tager forbehold for pris fejl i online booking, det er således altid de oplyste priser på hjemmesiden, der er gældende.

Reklamationsbehandling

Hvis du af en eller anden grund ikke modtager din kontrakt, som bekræfter dit køb, og du ikke har modtaget en fejlmeddelelse fra systemet, så kan du skrive til nedenstående adresse eller telefonnummer.

Klager over bookingforløbet, selve bookingen eller produktet (opholdet) skal ske indenfor rimelig tid, efter du har opdaget fejlen eller burde have opdaget fejlen ved almindelig gennemgang af din kontrakt. Du kan klage skriftligt eller mundtligt. Ét år efter modtagelsen af varen (opholdet) ophører retten til at klage i henhold til Købelovens §83, stk. 1, medmindre andet er aftalt.

Når Glyngøre  Camping modtager din klage over en vare, behandles klagen hurtigst muligt. Glyngøre  Camping vil tage stilling til om den modtagne vare skal refunderes,ombyttes eller om der skal gives prisnedslag.

Virksomhedsoplysninger


Glyngøre  Camping
Sundhøj 20a
7870 Roslev
DK

+45 97731788
info@glyngore-camping.dk


CVR.: 33344902

 

Payment methods


Contact information

Helårs åbent - i vinterhalvåret kun mod tilmelding!
Er vi ikke i receptionen kan vi træffes over telefonen. 9786 1330!
Er du medlem hos en af vores samarbejdspartnere skrives det i bemærkninger under bookningen.