Praktiske informationer med campingvogn/telt

 • Ankomst - Ankomst fra kl. 14:00. 
 • Afrejse - Camping før kl. 12:00
 • Sen ankomst - Ved ankomst efter kl. 18:00, bedes der gives besked på kontoret på telefon: (+45 9888 1512)
 • Annullering - Ved annullering venligst meddel dette skriftligt på e-mail: info@guldagercamping.dk - Hvis i ønsker at aflyse, bedes i gøre det så hurtigt som muligt. Aflyses mindre end 2 uger før planlagt ankomst betales det indbetalte beløb ikke tilbage. Aflyses mindre end 48 timer før planlagt ankomst skal den fulde leje betales
 • Betaling -  Betales ved ankomst.
 • Der må max parkeres 1 bil ved hver enhed, derudover findes der P-plads udenfor bommen.
 • Evt. gæster der måtte komme, meldes i informationen ved ankomst. Pris for dagsgæst kr. 10 - overnattende gæster betaler alm. overnatningspris.

Praktiske informationer vedr leje af hytter og campingvogne.

Bestilling og betaling: Efter modtagelse af bestillingen, fremsendes bekræftelse og betalingsbetingelser.

 • Ved modtagelse af lejebevis indbetales 1. rate via det anførte kontonummer, svarende til 50% af lejebeløbet. Dette skal være betalt senest 10 dage efter modtagelse af lejebeviset. Restbeløbet indbetales til os senest 60 dage. Ved bestilling mindre end 1 måned før ankomst, indbetales hele lejebeløbet med det samme. Indbetales totalbeløbet ikke som angivet ovenfor, er vi berettiget til at annullere lejemålet og opkræve et reservationsgebyr på DKK 250,- pr. reserveret hytte.

  Kontrol af lejebevis: Ved modtagelse af lejebeviset er det lejerens ansvar at sikre sig, at perioden er korrekt.

 • Afbestilling: Afbestilling af lejemålet: Ved afbestilling mere end 60 dage før ankomst, betales et reservationsgebyr på DKK 400,- pr. reserveret hytte/campingvogn. Ved afbestilling ved mindre end 60 dage før ankomst kan 50% af lejebeløbet tilbagebetales ved akut sygdom, ulykkestilfælde eller dødsfald, som rammer lejer, ægtefælle, børn, forældre eller søskende. Begrundelsen for annulleringen af opholdet skal dokumenteres af læge, og lægeerklæring skal være os i hænde senest 7 dage efter afbestilling af opholdet. Ændring af reservation: Foretaget mindre end 15 dage før ankomst er at betragte som afbestilling.
 • Rengøring: Den daglige rengøring foretages af lejeren. Enkelte rengørings rekvisitter (kost, spand og klud) findes i hytten og udover disse, sørger man selv for at medbringe dette. Slut rengøringen foretages af lejeren selv Ønsker lejer at betale for slutrengøring skal denne være forudbestilt senest 48 timer før afrejse. Slutrengøring skal afregnes ved bestilling.
 • Lejerens ansvar: Lejeren hæfter fuldt ud for hyttens inventar. Mangler og beskadigelser påført af lejeren afregnes af denne ved afrejse. Den person, der har indgået lejemålet, hæfter også for skader forvoldt i lejeperioden af de øvrige beboere i hytten. hytten må maksimalt bebos af det antal personer, der er angivet i prislisten. Der skal være en person over 18 år til stede under hele opholdet.
 • Ankomst og afrejse: Foregår via receptionen. Hvis I er forhindret i at komme på den anførte ankomstdato inden kl. 17.00, bedes I venligst give besked i forvejen, da pladsreservationen ellers bortfalder. Ankomst fra kl. 14.00 og afrejse inden kl. 11.00 på afrejsedagen.
 • Der må max parkeres 1 bil ved hver enhed, derudover findes der P-plads udenfor bommen.
 • Evt. dagsgæster der måtte komme, meldes i informationen ved ankomst. Pris for dagsgæst kr. 10 - overnattende gæster betaler alm. overnatningspris.